Skip to main content

In opdracht van en samenwerking met adviesbureau New Foresight is de Indonesische cacaosector ‘doorgelicht’.

Doel was om verantwoorde productie na te streven, onder andere gericht op faire inkomens voor boeren, en een betere balans met de natuur rond cacaoplantages. Werkzaamheden waren divers, van veldbezoeken aan cacaoplantages in Sumatra en Sulawesi, tot afstemming met het bedrijfsleven, waaronder chocoladeproducenten. De resultaten hieruit zijn samengevat als belangrijke aanbevelingen -‘Roadmap’- voor de Indonesische cacaosector.

Wanneer
2013
Opdrachtgever
New Foresight
Resultaat
Roadmap (adviesrapport voor Indonesische cacaosector)