Skip to main content

Met steun van IUCN Nederland en de Van Tienhoven Stichting is in 2010 in Tomohon (Noord-Sulawesi) de eerste maleoconferentie georganiseerd.

Tientallen maleobeschermers uit de hele archipel, aangevuld met enkele niet-Indonesische experts, bogen zich voor het eerst gezamenlijk meerdere dagen over hoe de maleo het beste beschermd kon worden. De resultaten hieruit -over hoe de bevolking hierbij te betrekken, hoe het beste de vogels te inventariseren en beschermen- vond direct zijn toepassing in de diverse projecten op Sulawesi, van noord tot zuid.

Wanneer
2010
Samenwerking
IUCN Nederland, Van Tienhoven Stichting
Resultaat
Betere bescherming, nieuwe energie projecten