Skip to main content

In oktober 2019 begon ik met het promotietraject, waarvoor een boek, waar ik zeven jaar eerder aan begonnen was te schrijven, de basis vormde.

Het promotietraject betekende uiteindelijk een aanscherping van de wetenschappelijke basis voor het boek over het shifting baseline syndrome waar ik aan werkte. Het effect van menselijk handelen op met name diersoorten, sinds het verschijnen van Homo sapiens, stond daarin centraal en is met ‘anekdotische’, historische, archeologische en paleontologische onderzoeksresultaten onderbouwd. De succesvolle verdediging van mijn proefschrift ‘Natuuramnesie’ op 2 september 2022 betekende tevens dat er een broodnodige brug werd geslagen tussen de vakgebieden ecologie en geschiedenis. Het proefschrift werd gevolgd door een publieksversie bij uitgeverij Atlas Contact.

Wanneer
2019 – 2022
Opdrachtgever
Universiteit Utrecht
Resultaat
Proefschrift