Skip to main content

Richting geven aan een team van 22 medewerkers, en daarmee de inhoudelijke koers van deze organisatie, was een uitgelezen mogelijkheid om de opgedane veld- en leidinggevende ervaring uit de jaren daarvoor te benutten.

Ik ‘stroomlijnde’ de organisatie in drie herkenbare delen: vogels van de stad, vogels van het landelijk gebied, en vogels van natuurgebieden. Deze werkwijze wordt tot op de dag van vandaag gehanteerd. De afstemming met de afdeling communicatie werd versterkt, inhoud en boodschap waren nu onlosmakelijk met elkaar verbonden, wat tevens een positieve uitwerking had op de motivatie van medewerkers en vrijwilligers. In internationale zin vormde de samenwerking met de zusterorganisaties in Indonesië, Burkina Faso en Oekraïne een belangrijk onderdeel.

Wanneer
2003 – 2009
Werkgever
Vogelbescherming Nederland
Resultaat
Verbeterde organisatiestructuur, lager ziekteverzuim, betere samenwerking communicatie-bescherming